Ana Sayfa
         Kartvizit
         Kroki
         Vekalet Bilgileri
         Ayrıntılı Bilgi
         Çalışma Alanlarımız
         Ücret Tarifesi
         Linkler
         Mesaj Gönder


ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Çalışma alanımıza giren dava ve işlerin tümünü yazmak mümkün değildir. Meslek yaşamımız boyunca avukat olarak ilgilendiğimiz dava ve işlerin bir bölümü aşağıda listelenmiştir.
 • Ceza davaları

 • Boşanma, nafaka, velayet ve boşanmaya ilişkin tazminat davaları

 • Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi

 • Tapu iptal ve tescil davaları

 • Kira sözleşmesinden doğan davalar (Kira alacağının tahsili, tahliye, kira tespiti davaları)

 • Ticari sözleşme ya da işlemlerden doğan alacak davaları

 • Şirket hukuk danışmanlığı

 • Kamulaştırma davaları

 • İş davaları (Hizmet tespiti davaları, işe iade davaları, ücret, kıdem ve ihbar tazminatlarına ilişkin davalar ile iş kazalarından doğan davalar)

 • İcra takipleri

 • İcra takibine ilişkin itirazın kaldırılması, itirazın iptali, istihkak, menfi tespit (borçlu olmadığının tespiti) ve benzeri davalar

 • Miras ile ilgili davalar (Veraset, vasiyetnamenin iptali, tenkis, muvazaa ve benzeri davalar)

 • Kat mülkiyeti ve kat irtifakından doğan davalar

 • Trafik kazası, haksız fiil, hakaret vb. nedenlerden doğan tazminat davaları

 • Müdahalenin men’i (elatmanın önlenmesi) ve ecrimisil davaları

 • Vasiyetname ve miras paylaşımına ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi

 • Bankacılık ve sigortaya ilişkin davalar

 • İdari davalar (İptal ve tam yargı davaları)

 • Yaş ve isim düzeltilmesi davaları

 • Evlenmeye izin, evlat edinme gibi aile hukukuna ilişkin davalar.

 • Vergi davaları

 • İzaleyi şuyu (ortaklığın giderilmesi) davaları

 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinden doğan ferağa icbar ve tazminat davaları

 • Ayıplı mal tesliminden doğan davalar (tüketici davaları)

 • İpotek ve rehinden doğan davalar

 • Şirket ve kooperatiflere ilişkin davalar

 • Şirket sözleşmelerinin hazırlanması ve kuruluşu

 • Haksız rekabet davaları

 • İflas davaları

 • Vasi ve kayyım tayini


  ADRES  İsmet Paşa Mah. Bağ Sokak No:6/1 YALOVA   TELEFON    0 532 633 48 01 - 0 226 814 07 04   E-POSTA  mail@cengizaladag.av.tr 

Sitemiz en iyi Internet Explorer 5.0 ve üstü ile Metin Boyutu "Orta", Dil Kodlaması "Windows (Türkçe)" şeklinde ayarlanarak izlenebilir.